İŞİTME KAYIPLARINDA LİSAN ve KONUŞMA GELİŞİMİ

Kodu Türü

TKBB-518

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. H. Cengiz ALPAY

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

 

Ders İçeriği

Çok ileri derecede sensörinöral ve total işitme kaybı olan çocukların lisan ve konuşma gelişiminin incelenmesi, gelişime etken faktörler, kullanılan metod ve tetkikler, eğitimleri için rehberlik  

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

 

Çok ileri derecede sensörinöral ve total işitme kaybı olan çocukların lisan ve konuşma gelişiminin özelliklerinin kavranması, gelişime etken faktörlerin, kullanılan metod ve tetkiklerin öğrenilmesi, eğitimleri için rehberlik yapılabilecek duruma gelinmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları