TEMEL TIBBİ PARAZİTOLOJİ

Kodu / Türü

TPZ 501

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrenciler Parazitlik kavramı, çeşitleri, paraziter ilişkiler, parazitlerin yaşayışı, epidemiyolojisi, klinik belirtiler, oluşturdukları patolojiler tanı yöntemleri ve tedavileri hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin temel tıbbi parazitoloji konusunda  teorik ve pratik yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları