PARAZİTOLOJİDE LABORATUAR TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

TPZ 502

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrenciler parazitolojide kullanılan laboratuar ekipmanlarını tanıyacak, boyalar ve boyama yöntemleri, preparasyon hazırlama yöntemleri, örneklerin hazırlama ve incelenme teknikleri hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin parazitolojide laboratuar teknikleri konusunda  teorik ve pratik yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları