BAĞIRSAK PARAZİT VE PARAZİTOZLARI

Kodu / Türü

TPZ 503

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Bağırsak parazit ve parazitozlarının tanımı, ince yapısı, yaşam döngüleri, patoloji ve patogenez, oluşturdukları hastalık tabloları, laboratuar tanısı ve tedavi hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin Bağırsak parazit ve parazitozları hakkında bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları