TIP ENTOMOLOJİSİ-I

Kodu / Türü

TPZ 504

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Vektör, artropotların tanımı, ince yapısı, yaşam döngüleri, patoloji ve patogenez, oluşturdukları hastalık tabloları veya taşıdıkları hastalıklar, laboratuar tanı ve tedavi yöntemleri 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin artropotlar ve parazitolojik rolleri ve önemleri hakkında bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır

 

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları