PARAZİT NEMATODLAR

Kodu / Türü

TPZ 521

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrenciler nematodların tanımı, ince yapısı, yaşam döngüleri, patoloji ve patogenez, ve oluşturdukları hastalık tabloları, laboratuar tanısı ve tedavileri hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin nematodlar konusunda  teorik ve pratik yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır

 

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları