TIP PROTOZOOLOJİSİ

Kodu / Türü

TPZ 601

AKTS

8

Saat / Hafta

3 2 4

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrenciler protozoonların tanımı, ince yapısı, yaşam döngüleri, patoloji ve patogenez, ve oluşturdukları hastalık tabloları, laboratuar tanısı ve tedavileri hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin protozoonlar konusunda  teorik ve pratik yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları