İMMÜN YETMEZLİKTE ÖNEMİ ARTAN PARAZİTLER

Kodu / Türü

TPZ 620 

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

İmmün yetmezlikte önemi artan parazitlerin tanımı, ince yapısı, yaşam döngüleri, patoloji ve patogenez, oluşturdukları hastalık tabloları, laboratuar tanısı ve tedavileri hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin immün yetmezlikte önemi artan parazitlerin tanımı ve oluşturdukları patolojiler hakkında bilgi ve deneyim kazanması amaçlanmıştır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları