PARAZİTOZLARIN TEŞHİS YÖNTEMLERİ

Kodu / Türü

TPZ 621

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrenciler parazit hastalıklarında kullanılan teşhis yöntemleri, teşhis yöntemlerinin temel esasları ve yorumlanmaları  hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin parazitozların teşhis yöntemleri konusunda  teorik ve pratik yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları, Laboratuar Uygulama kitapları