MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİK TANI

Kodu / Türü

TPZ 623 

AKTS

8

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrenciler parazit hastalıklarında kullanılan moleküler tanı yöntemlerinin temel esasları, uygulama yöntemleri ve yorumlanmaları  hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin parazit hastalıklarında kullanılan moleküler tanı yöntemleri konusunda  teorik ve pratik yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları, Laboratuar Uygulama kitapları