PARAZİTER İMMÜNOLOJİ

Kodu / Türü

TPZ 624

AKTS

6

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrenciler Temel immünolojik mekanizmalar, parazitlere karşı oluşan immünolojik yanıtlar, parazitlerin immün yanıttan kaçış ve savunma mekanizmaları hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin paraziter immünoloji konusunda  teorik ve pratik yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Parazitoloji Kitapları, İmmünoloji kitapları