DOKTORA TEZİ

Kodu / Türü

TPZ  699

AKTS

24

Saat / Hafta

-

Dersi veren öğretim Üyeleri

Danışman Öğretim Üyesi

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrenciler tez ile ilgili konularda araştırma yeteneği kazanacaklardır

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler tez ile ilgili konularda araştırma yeteneği kazanacaklardır

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Alanındaki kitap ve literatürler