TIBBİ GENETİĞE GİRİŞ

Kodu / Türü

TTB  501

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

İnsan genetiği, normal ve anormal gelişim, hastalıkta genlerin ve çevrenin etkisi konularına giriş, mutasyon tanımı, mutasyon etkenleri, kromozomal mutasyonlar, gen mutasyonları, mutasyon temelinde insan genetik hastalıklarının mekanizmaları, kromozomal hastalıkları, malformasyon, konjenital malformasyonlarda temel kavramlar, disrüpsiyon deformasyon.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gelişimin normal ve anormal seyrinde genetik ve çevresel faktörlerin etkilerinin öğrenilmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik ve pratik ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Genetics in Medicine

2- Essential Medical Genetics

3- Süreli yayınlar

4- İnternet