TEMEL SİTOGENETİK

Kodu / Türü

TTB  502 

AKTS

6

Saat / Hafta

1 4 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sitogenetik kavramı, kromozom, kromozom elde edilmesi kromozomun görüntülenmesi ve sınıflandırılması, insan normal  karyotipi, insan anormal karyotipi ve yazılması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Temel sitogenetik teknik bilgilerinin geliştirilmesi ve bu tekniklerin uygulanması amaçlanmıştır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve laboratuvar uygulamaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- The ACT Cytogenetics Laboratory Manual.

2 – Human Cytogenetics A.Practical Approach.

3 – ISCN. An Internationel System for Human  Cytogenetics.