GENETİKTE TEMEL PRENSİPLER

Kodu / Türü

TTB  503 

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Kalıtım, varyasyon, dominant, resesif, allel, penetrans, ekspressivite, mendel genetiği, non mendelyan kalıtım,mutasyon, kromozom ve gen mutasyonları, DNA tamir mekanizmaları, semboller ve soyağacı çizimi immunogenetik

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Genetiğin temelinin oluşturan kavramlar (gen, kalıtım, penetrans, allel) verilmiştir.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders, Soyağacı çizimi

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- TheHuman Molcular Genetics

2- Essential Gedical Genetics

3- Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling

4- Moleculer Biology of  the Gene