LABORATUVAR METODLARI VE PREPARASYON TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

TTB  504

AKTS

6

Saat / Hafta

1 4 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Genetik laboratuvarında kullanılan alet, cihaz ve gereçlerin düzenlenmesi, yıkama ve sterilizasyon teknikleri, mikroskopların tanıtılması ve kullanılması, preparasyon uygulamaların yeni tekniklerle çalışılmasını kapsamaktadır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sitogenetik, prenatal tanı, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik laboratuvarında kullanılan tekniklerin öğrenimi ve teorik bilgilerin pratik uygulamaya ağırlık verilerek pekiştirilmesi hedef alınmıştır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders, cihaz ve laborauvar tanıtımı laborauvar çalışmaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Human Genetics  I

2- Human Genetics  II