GENETİK TERMİNOLOJİ

Kodu / Türü

TTB 520

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Genetikte kullanılan terimlerin Türkçe karşılıkları ve anlamları olarak indexlenerek öğrencinin teorik bilgisi geliştirilmeye çalışılmıştır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencinin moleküler genetik ve sitogenetik bilgiye  sahip olabilmesi için genetikte kullanılan temel kavramların verilmesi amaçlanmıştır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Genetikle ilgili tüm kitapların  indexi ve internet kaynak olarak kullanılabilir