İNSAN BİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

TTB  521 

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Bu derste prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin sınıflandırılmaları, hücre membranı ve transport, hücre içi mebran sistemleri ve organeller, çekirdek yapı ve görevleri, transport ve hücre bölünmesi, hücre döngüsü, kontrolü ve apopitoz, hücre iskeleti ve ekstraselüler matriks, hücreler arası iletişim, sinyal iletimi, hücre inceleme yöntemleri, fotosentez işlenecektir.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler, prokaryotik ve insan hücrelerinin farklılıklarını ifade edebileceklerdir. Tek hücreden çok hücreliye geçişin anlamını ve organizma için önemini açıklayabilecekler, ökaryotik hücrelerin organellerini ve fonksiyonlarını kavrayacaklar. Hücredeki transport olaylarını ve hücrenin fonksiyonlarının devamlılığındaki rollerini tartışabilecekler, hücre bölünmesi, apopitoz vb. olayların hücrenin yaşam siklusundaki önemlerini kavrayacaklar.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders, grup seminerleri, makale okunması

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Molecular Biology of the Cell

2- The Cell

3- İnternet

4- Süreli yayınlar