TEMEL MOLEKÜLER GENETİK

Kodu / Türü

TTB  522 

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Genetik terminoloji, hücre biyolojisi, temel genetik derslerini almış olmak

Ders İçeriği

Prokaryot hücrelerin tanımlanması, ökaryot hücrelerin tanımlanması, protein sentezi,makromoleküller DNA ve RNA’nın yapı ve fonksiyonları Kromatin ağı, nükleozomlar, Histon proteinler, kromozom oluşumuDNA ve RNA yapıları ve özellikleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin moleküler genetik için temel olan kavramların temel moleküller genetik tekniklerinin uygulaması ile  pratik bilgilerinin artırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ,Labaratuvar uygulamaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- The Cell,

2- The Human Molecular Genetics

3- Molecular biology of the cellr

4- Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili diğer kitaplar