PRENATAL TANIDA TEMEL KAVRAMLAR

Kodu / Türü

TTB  524 

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Laboratuvar metodları ve preparasyon teknikleri, sitogenetik ve Tıbbi Genetik derslerini başarmış olmak

Ders İçeriği

Prenatal tanı metotlarının tanıtımı, kültür ortamının hazırlanması ve preparasyon, amniotik sıvı, koryon villis örneklenmesi (CVS), kordosentez.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler kültür ortamının hazırlanması, preparasyon tekniklerinin uygulanması konusunda deneyim kazanacaklardır. Bu dersin alınması öğrenciye prenatal tanıda kullanılan sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik laboratuvarında uygulanan teknikleri uygulayabilme yeteneği  verecektir.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders, laboratuvar uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Fetal Tıp

2- Reproductive Risks and Prenatal Diagnosis

3- Chromosome Abnormalities and Genetics Counseling

4- İnternet