TEMEL GELİŞİM GENETİĞİ

Kodu / Türü

TTB  525 

AKTS

4

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Sitogenetik, hücre biyolojisi, genetikte temel prensipler derslerini başarmış olmak

Ders İçeriği

Fertilizasyon, plasenta oluşumu, gelişimde gen regulasyonu, hox genleri, sekans, assosiyasyon kavramları, embriyonik letalite, dozaj kompansasyonu, mutasyonların önemi ve doğası işlenecektir.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Oogenez ve spermatogenezden başlayarak fertilizasyon aşamaları, fetal ve embriyonik gelişim süreçleri ve bu süreçlerdeki rol oynayan genetik mekanizmanın anlatılması planlanmaktadır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders, Makale incelenmesi internet

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Molecular Biology of the Cell

2- Human Molecular Genetics II

3- Fetal Tıp.

4- Internet yayın taramaları