TIBBİ GENETİK

Kodu / Türü

TTB  601 

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Mendelian kalıtım, non-mendelian kalıtım ve aile ağacı sembolleri ve çizimi hakkında ön bilgisi olmalı

Ders İçeriği

Genetik geçişli hastalıkların kalıtımı, Mendelian ve non-mendelian kalıtımı ozomal kalıtım, X’e bağlı kalıtım, Lyon hipotezi, mitokondriyal kalıtım, multifaktöryel kalıtım modelleri, aile ağacı sembolleri ve çizimi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Mendelian kalıtım modelleri, otozomal kalıtımlar, x’e bağlı kalıtım, barr cisimciği kavramı, lyon hipotezini tanıyabilmek. Ayrıca non-mendelian kalıtım modelleri (multifaktöryel kalıtım, mitokondriyal kalıtım modellerini tanımlamak). Aile ağacı sembollerini ve çizimini öğrenerek bununla mendelian kalıtım modelli hastalıklar arasında bağlantı kurmak.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders, karyotipleme ve pedigri oluşturma çalışmaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Genetics in Medicine

2- Essential Medical Genetics

3- Element of Medical Genetics

4- İnternet