MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Kodu / Türü

TTB  602 

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Halit ELYAS

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Prokaryot ve ökaryot canlılarda genom yapısı,  tRNA, rRNA, mRNA işlemlenmesi, genetik kodlar, hücre mekanizması, organeller, mitekondrial DNA, mikrotubuller, hücre hareketleri,hücre iskeleti, hücre adezyonu ve hücre sinyal mekanizmaları dersin öğrenim hedefleiri arasındadır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Tüm canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Bu dersin  öğrenim hedefinde hücrelerin temel özellikleri, moleküler organizasyonu ve temel genetik mekanizmaları yer almaktadır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Molecüler Biology of the Cell

2- Genetics

3- Süreli yayınlar

4- İnternet

5- Hücre Biyolojisi ile ilgili kaynaklar