GENLER VE GEN EKSPRESYONU

Kodu / Türü

TTB  603  

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Halit ELYAS

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Genin tanımı, yapı ve fonksiyonu, santral doğma, gen eksresyonunun kontrolu,gelişimde rol alan genler, gen reorganizasyonu ile immün farklılıkların oluşumu ,gen kontrol elementleri,transkripsiyon faktörleri,genin mRNA ve protein düzeyinde modifikasyonu ve kontrolu,gen tedavisi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler gen tanımı,fonksiyonu,ve ekspresyonun kontrolu konularında bilgi kazanacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.Genetics

2.Essential Medical Genetics

3.Genes VIII

4.Genler ve insan genomu ile ilgili kitaplar, makaleler, internet.