MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

TTB  604 

AKTS

8

Saat / Hafta

1 4 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

PCR, agaroz jel elekroforezi, vertikal jel elekroforezi, klonlama, RNA ve DNA purifikasyonları,restriksiyon enzim haritası  çıkarımı,sekanslama ve sekans analizi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin DNA ve RNA izolasyoları ve  PCR, RT-PCR temelli tanı yöntemleri konusunda  yöntem seçimi ve uygunlaması konusunda bilgi ve deneyim kazanacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulamalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Moleküler Genetik ile ilgili tüm kitaplar