KANSER GENETİĞİ

Kodu / Türü

TTB  605 

AKTS

 

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Halit ELYAS

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Kanser hücre özellikleri ve tipleri, protoonkogen ve onkogen kavramları, kanserojenik ajanlar, tümör supressör genler, karsinogenezin moleküler temelleri, yaygın kanser tiplerinde sitogenetik bulgular, kanser sitogenetiği, kanser immunolojisi, tümör markerları, hücre siklusu ve regulasyonu, DNA hasar ve onarım mekanizmaları, malign hastalıklarda genetik inceleme yöntemleri, kanserde gen tedavisi iyi bilinmelidir.         

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kanser genetiği bilgilerindeki gelişmeler, kanserin genetik mekanizmaları, hücre siklusu ve regulasyonu (membran sinyal iletimi ve generik kontrolü), DNA hasar ve onarım mekanizmaları, prekanseröz hastalıklar, kanserojen maddelerin moleküler etkileri, viral onkogen ve protoonkogenler, tümör supressör genleri tanımlayabilmek, bunların klinikle bağlarını kurabilmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve laboratuvar uygulamaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Genes VIII

2- The Cell

3- Süreli yayınlar

4- İnternet