PRENATAL TANI VE UYGULAMALARI

Kodu / Türü

TTB   620 

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Temel genetik, sitogenetik ve moleküler genetik bilgilerine sahip olunmalıdır.

Ders İçeriği

Doğum öncesiyapılan tanısal girişimler prenatal tanı olarak adlandırılır. Ultrasonografik incelemeler, fetoskopi, üçlü tarama testi, maternal kandan hücrelerin eldesi gibi teknikler noninvaziv prenatal tanı yöntemleridir.İnvaziv yöntemler ise amniyosentez, kordosentez ve CVS olarak üç grupta toplanabilir. Hangi grup hastalığın hangi grup teknikle tanısının konulacağı prenatal tanı için önemlidir. Bu dersin kapsamında invaziv ve noninvaziv prenatal tanı teknikleri hakkında bilgi vermek, bu tekniklerin laboratuvar çalışmalarını ve klinik uygulamalarını öğretmek planlanmaktadır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Prenatal tanı endikasyonları, prenatal tanıda laboratuvar çalışmaları, doku kültürü esasları, fetal doku elde etme teknikleri, amniyosentez, kordosentez, CVS, fetal hücrelerde DNA çalışmaları, maternal kandan prenatal tanı, preimplantasyon çalışmaları ve bu tekniklerin klinik uygulamaları hakkında bilgi kazanmak.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Fetal Tıp

2- Chromosome Abnormalites and Genetic Counseling

3- Prenatal Diognosis Dergisi

4- Online Mendelian Inheritance of Man