POPULASYON GENETİĞİ

Kodu / Türü

TTB  621 

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Tıbbi genetik dersini almış olmak

Ders İçeriği

Fenotip,genotip kavramları, gen frekansları, hardy- weinberg yasası, hardy-weinberg eşitliğini bozan faktörler, tesadüf olmayan evlilikler, tabakalaşma, akraba evlilikleri, gen havuzu, gen akımı, akrabalık katsayısı, soyluluk katsayısı, seleksiyon, heterozigot üstünlüğü, genetik kayma, kurucu etkisi, polimorfik sistemlerin ve hastalık genlerinin toplumda dağılımı.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İnsan populasyonu, toplumda fonotip genotip ve gen frekanslarının dağılımı, hardy- weinberg yasasını öğrenmek, akraba evlilikleri, akrabalık derecesinin ölçülmesi, akrabalar arasındaki bağlantı, mutasyon oranlarının  saptanmasını tanımlayabilmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Essential Medical Genetics

2- Elements of  Medical Genetics

3- Genetics