SİTOGENETİKTE İLERİ TEKNİKLER

Kodu / Türü

TTB  622 

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Florasan In-situ Hibridizasyon (FISH), nükleik asit probları aracılığı ile preparat üzerinde bulunan hücresel yada kromozomal DNA veya RNA’nın incelenmesi temeline dayanan bir tekniktir. FISH tekniği kolaylığı, güvenirliği ve rezolüsyon gücü nedeniyle pek çok alanda uygulanan ve tercih edilen bir tekniktir. FISH tekniğinde uygun probların kullanılması ile her türlü mikro yapısal düzensizlik saptanabilmektedir. Bu teknikte tüm kromozom probları , lokus spesifik problar,bant spesifik problar ve satellit problar kullanılmaktadır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Moleküller sitogenetik analiz yöntemleri ve uygulama alanları ,labaratuvar düzenlenmesi ve floresan mikroskopun kullanılması, FISH tekniğinin mekanizması, problar ve işaretleme yöntemleri, hibridizasyon,inceleme ve görüntüleme sistemleri, FISH tekniğinin kullanım alanları.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders, pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Başaran N :Teorik ve pratik Floresan İn Situ Hibridizayon

2- StrochenT,P.Read A:Human Molecular Genetics.

3- İn-situ hybridization

4- Süreli Yayınlar

5- İnternet