KLİNİK SİTOGENETİK

Kodu / Türü

TTB  623 

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Kromozomlar ve kromozomal anormalliklerle ilgili bilgisi olmalı

Ders İçeriği

Sitogenetikte temel prensipler, mitoz, mayoz, gametogenez, fertilizasyon ve embriyo gelişimi,insan kromozomlarının morfoljik yapısı (kromozom anomalileri, sayısal ve yapısal anormallikler, mozaisizm, cinsiyet kromozomları, mayotik kromozomlar, tümörler ve kromozomlar), uzun süreli kültürlerden kromozom eldesi, kemik iliği, katı tümörler, efüzyon ve embriyonik dokulardan uzun süreli hücre dizileri elde edilmesi, moleküler sitogenetik yöntemler ve tıpta kullanımları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Genel sitogenetik, temel prensipler, kromozom görüntülenmesi ve sınıflandırılması, boyama ve bantlama teknikleri, yaygın kromozomal hastalıkların tanıtımı ve klinikteki önemi, kromozomal anomalilerin temel özellikleri, kromozom kırıkları, tümörler ve kromozomlar, hücre kültürü prensiplerinin tanımlanması ve bunların klinikle bağlantılarının ortaya konabilmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Genes VIII

2- The Cell

3- Konu ile ilgili süreli yayınlar

4- İnternet