REKOMBİNANT DNA TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

TTB  624 

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Rekombinant DNA teknolojisinin gelişimi ve tarihçesi, gen fonksiyonunu çalışmak için yeni alet ve yöntemlerin tanıtılması, rekombinant DNA tekniklerinin farklı alanlarda kullanımı ve yararları, rekombinant DNA’yı kullanarak önemli biyolojik proseslerin analizi, gen klonlama, önemi, vektörler (plazmid, bakteriyofaj, kozmid, YAC,BAC), DNA maniplasyonları, formasyon, klonlamanın gen analizlerinde uygulamaları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilerin rekombinant DNA teknolojisi  ve klonlama prensipleri için yöntem seçimi ve uygulaması konusunda bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Rekombinant DNA teknolojisi ile ilgili tüm kitaplar

2- İnternet