FARMAKO GENETİK

Kodu / Türü

TTB  626

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

İlaca cevaptaki kesikli ve kesiksiz dağılımlar, kesiksiz dağılımda çan eğrisi yada ünimodal dağılım, kesikli dağılımda bimodal ve trimodal eğriler, ilaç etkisinde görülen genetik farklılıklar, ilaç cevabını değiştiren kalıtsal hastalıklar, ekogenetik .

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler özellikle ilaçlara karşı oluşturulan cevaptaki genetik varyasyonların önemi konusunda bilgi kazanacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- İlgili kitaplar

2- İnternet

3- Süreli yayınlar