GENETİK DANIŞMANLIK

Kodu / Türü

TTB  627 

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Genetik  danışmanlık verilen bireylere probant adı verilir.Başlangıç olarak probandın soy geçmişine yönelik bilgiler sorgulanarak bir pedigri (soyağacı) oluşturulur. Danışmanlıkta en önemli bilimsel veri doğru ve kesin tanıdır.Hastalığın tekrar riski ,genel özellikleri ,komplikasyonları ve prognozu anlatılmalıdır.Özellikle otozomal resesif kalıtımlı hastalıklar için taşıyıcılık durumu oldukça önemlidir. Sonraki kuşaklar için bu taşıyıcılıkların belirlenmesi gereklidir.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Klinik genetikte genetik danışmanlığın nasıl verildiğinin öğrenilmesi,tekrar risklerinin hesaplanması,genetik hastalıkların toplum taramaları

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Chromosome Abnormalities and Genetics                       

2- OMIM