TERATOLOJİ

Kodu / Türü

TTB  629 

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Hücresel farklılaşma, gen regulasyon mekanizmaları, kromozom anomalilerinde fenotip,genotip ilişkileri, mutagenez ve teratogenez arasındaki farklar, çeşitli mutasyonların oluş mekanizmaları, genel teratolojik tetkikler, teratolojik ajanların etki mekanizmaları iyi bilinmelidir.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Teratoloji kavramı, malformasyon kavramı, konjenital malformasyon ve teratolojik malformasyonların ayrımı, gen regulasyon mekanizmaları, normal embriyonel gelişimi etkileyen faktörler, morfogenezde çeşitli mekanizmalar, teratolojik ajanlar ve etki mekanizmalarını tanımlayabilmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Genetics in Medicine

2- Genetics

3- Konu ile ilgili süreli yayınlar