İMMÜNOGENETİK

Kodu / Türü

TTB  630 

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

İmmunoglobulinlerin yapısı ve görevleri, MHC ve genetik faktörler, immun sistem, kan grupları, belirleyici genetik faktörler, organ transplantasyonları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İmmünite kavramı, immunoglobulinlerin yapısı ve görevleri, MHC ve genetik faktörler, kan grupları, belirleyici genetik faktörler, organ transplantasyonları hakkında bilgilendirmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1- Elements of Medical Genetics

2- Essential Medical Genetics

3- Konu ile ilgili süreli yayınlar