KEMİK ANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN 601

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Ön extremiteler(scapula,humerus,antebrachium,skeleton manus), Arka extremiteler(Os Coxae, femur, patella, Skeleton cruris ve pedis) Kafatası kemikleri, Vertebra kemikleri, Göğüs kemikleri

 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler Ruminant,Equide,Carnivor kemiklerinin yapısı hakkında bilgi ve beceri kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar