SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN 602

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sindirim sistemini içeren organların (ağız, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar) tek tek incelenmesi, komşu organlarla ilişkileri ve bu organların diseksiyonu

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler Ruminant, Equide, Carnivorların sindirim sistemi konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar