ÜROGENİTAL SİSTEMİ ANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN  603

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Böbreklerin vücuttaki yeri, yapısı, zarları; ureter, vesica urineria ve urethra’nın yapısı. Erkek ve dişi üreme organlarının yeri, yapısı ve diseksiyonu

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler Ruminant,Equide,Carnivorların ürogenital sistemi Konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

 Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar