DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN  604

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Damarların organizmada seyirleri ve diseksiyonu, organların innervasyonu kalbin iç ve dış yapısı üzerindeki yaprakların konumu ve incelenmesi, lenf sisteminin yapısı

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler Ruminant,Equide,Carnivorların dolaşım sistemi Konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

  Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar