SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN  605

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sinirlerin organizmada seyirleri ve diseksiyonu, organların innervasyonu, cranial sinirler, parasempatik ve sempatik sistemin yapısı, beyin, beyin zarlarının ve plexus’ların yapısı ve incelenmesi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler Ruminant,Equide,Carnivorların sinir sistemi Konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

 Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar