DUYU BİLİMİ (BEŞ DUYU) ANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN  621

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Koku duyusu organı, tad duyu organı, görme duyusu organı, orbita, apparatus lacrimalis, göz kaslarının fonksiyonları, işitme duyusu ve denge organı, dokunma duyusu organı, meme, kıl, tırnak, boynuz, kanatlılarda duyu organı

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler Ruminant, Equide, Carnivorların duyu bilimi Konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

  Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar