EKLEM ANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN  622

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Eklemlerin çalışma şekilleri,eklem bağları,eklem hareketleri ön ve arka bacak kemiklerinin bağlantıları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler Ruminant, Equide, Carnivorların eklemleri konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

  Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar