KANATLININ KEMİK, EKLEM VE KAS ANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN  624

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Evcil kanatlı hayvanların iskelet kemikleri (gövde, kaburgalar, sternum, kanat kemikleri,ön ve arka bacak kemikleri) ,kaslar ve eklemleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler kanatlıların kemik,kas ve eklem sistemi konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

   Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar