KANATLININ SİNDİRİM, SOLUNUM VE ÜROGENİTAL SİSTEMANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN  625

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Evcil kanatlı hayvanların sindirim, solunum ve urogenital organlarının ihcelenmesi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler kanatlıların sindirim,solunum ve ürogenital, sistemi konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

  Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar