KANATLININ DOLAŞIM, SİNİR VE DUYU ORGANLARI ANATOMİSİ

Kodu / Türü

VAN  626

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Evcil kanatlı hayvanların dolaşım, sinir sistemi ve duyu organlarının incelenmesi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler kanatlıların dolaşım,sinir sistemi ve duyu organları       konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

  Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar