KADAVRA HAZIRLAMA, DİSEKSİYON VE MASERASYON TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

VAN  627

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrencilerin Ruminant, Equide, Carnivorların kadavralarının hazırlanması, Diseksiyon ve maserasyonu hakkında teorik ve pratik olarak yeterlik kazanmaları amaçlanmaktadır

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler Ruminant, Equide, Carnivorların diseksiyon ve maserasyon  konusunda bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

  Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Anatomi ders kitapları ve konu ile ilgili atlaslar