1- Prof. Dr. Sadık YILMAZ (Anabilim Dalı Başkanı) syilmaz@firat.edu.tr

2- Prof. Dr. Gürsel DİNÇ gdinc@firat.edu.tr

3- Prof. Dr. Z. Ender ÖZKAN  zeozkan@firat.edu.tr

4- Doç. Dr. Ali AYDIN aydina@firat.edu.tr , aaydina70@yahoo.com

5- Doç. Dr. Ömer ATALAR atalar@firat.edu.tr

6- Doç. Dr. Meryem KARAN meryemkaran@hotmail.com , meryemkaran@firat.edu.tr

 

 

ANATOMİ ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VAN 601

Kemik Anatomisi (Zorunlu)

2 2 3

8

VAN 602

Sindirim Sistemi Anatomisi (Zorunlu)

2 2 3

8

VAN 603

Ürogenital Sistem Anatomisi (Zorunlu)

2 2 3

8

VAN 604

Dolaşım Sistemi Anatomisi (Zorunlu)

2 2 3

8

VAN 605

Sinir Sistemi Anatomisi (Zorunlu)

2 2 3

8

VAN 606

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VAN 620

Solunum Sistemi Anatomisi (Seçmeli)

2 2 3

6

VAN 621

Duyu Bilimi (Beş Duyu) Anatomisi (Seçmeli)

2 2 3

8

VAN 622

Eklem Anatomisi (Seçmeli)

2 2 3

6

VAN 623

Kas Anatomisi (Seçmeli)

2 2 3

8

VAN 624

Kanatlının Kemik, Eklem ve Kas Anatomisi  (Seçmeli)

2 2 3

4

VAN 625

Kanatlı Sindirim, Solunum ve Ürogenital Sistem Anatomisi (Seçmeli)

2 2 3

6

VAN 626

Kanatlının Dolaşım Sinir ve Duyu Organları  Anatomisi (Seçmeli)

2 2 3

4

VAN 627

kadavra hazırlama, diseksiyon ve maserasyon teknikleri (Seçmeli)

2 2 3

6

 

 

 

 

VAN 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VAN 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VAN 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi