GIDA KAYNAKLI HASTALIKLAR

Kodu / Türü

VBT 601

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Gıda Hijyeni ilgili derler almış olmak

Ders İçeriği

Gıda kaynaklı enfeksiyon, intoksikasyon, allerji, metabolik ve idiopatik hastalıklar, gıda kaynaklı salgınların araştırılması metotları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gıda kaynaklı hastalıkları ve risk faktörlerini tanımak, gıda güvenliğinin temel prensiplerini öğrenmek, salgın hastalıkların araştırılması ile ilgili bilgisayar programlarını öğrenmek ve uygulamak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, literatür tartışması, simulasyon pratikleri

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

-Food Microbiology (James Jay)

- Gıda Mikrobiyolojisi (Ünlütürk)

- The Microbiological Safety and Quality of Foods

  ( Land, Baird-Parker ve Gould)

- Referans makaleler.