GIDA KİMYASI

Kodu / Türü

VBT 602

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Gıdaların bileşimine giren protein, lipit, karbonhidrat, mineral madde, vitamin, enzim ve pigment gibi besin elementlerinin tanımı, genel özellikleri, kimyasal yapıları, çeşitleri, dekompozisyon şekilleri, gıda maddelerine uygulanan kimyasal analiz yöntemleri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gıdalarda bulunan makro ve mikro besin  elementleri hakkında bilgi sahibi olmak. Gıdalara uygulanan kimyasal analiz yöntemlerinde temel prensipleri bilmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve laboratuvar uygulamaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Official  Methods of Analysis of the Assocciation of Official Analytical Chemists (AOAC)

  - Konu ile ilgili genel kitaplar