GIDA MİKROBİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

VBT 603

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Genel mikrobiyoloji ile ilgili ders almış olmak

Ders İçeriği

 

Hayvansal kaynaklı gıdaların mikroflorası ve identifikasyon, deteksiyon sayılandırma, tiplendirme yöntemleri, canlı kültür, biyokimyasal, serolojik, moleküler ve hızlı laboratuvar metotları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gıdalarda bulunan mikroorganizma türlerini tanımak, bunların endüstriyel ve gıda hijyeni açısından önemlerini anlamak. Ayrıca, gıda numunelerinde mikrobiyolojik analiz  yöntemlerinin prensiplerini öğrenmek ve uygulayabilme yeteneği kazanmak.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, literatür tartışması, laboratuvar uygulamaları.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Compendium of Microbiological Analysis of Food, - Bacteriological Analytical Manual,

- USDA Microbiology Laboratory Guide Book,

- AOAC

- Referans makaleler.